Allmänt om Laserkikare

En laserkikare är en apparat som använder en laserstråle för att avgöra avståndet till ett specifikt mål. Den vanligaste typen av laserkikare använder sig av den sk. ”time of flight” principen. Dvs, den sänder ut en laserpuls och mäter sedan tiden det tar för pulsen att reflekteras mot målet och att komma tillbaka.

Noggrannheten brukar vara ca +/- 1 meter på ett avstånd av 200-250 meter hos kvalitetskikarna.

Generellt så har laserkikare för golf oftast en räckvidd på 15-700 meter och två viktiga funktioner, Target Seek (sk Pinseek) och Scan Mode. Båda dessa funktioner saknas ofta på billigare varianter och på kikare som är avsedda för tex. jakt.

Targetseekfunktionen hjälper till att på större avstånd fånga målet och Scan Mode funktionen innebär kontinuerlig mätning till alla mål du siktar på i en och samma mätning. Kvaliteten och noggrannheten bestäms i första hand av hur snabbt kretsen i kikaren kan sända och ta emot pulsen (rise or fall time). En avståndsmätare med en skarp laserpuls och en extremt snabb mottagare kan mäta avståndet till ett objekt med mycket stor noggrannhet. En viktig detalj när det gäller just Scan Mode är således hur snabbt kikaren responderar när man flyttar sökaren, det är ofta det som skiljer en bra kikare från en mindre bra.

Som kuriosa finns det laserkikare för millitärt bruk som kan mäta avstånd på upp till 20 km.