Avståndsmätare

Om avståndsmätare för golf,
Laser VS. GPS

En sak är säker, har du en gång börjat spela med avståndsmätare som hjälpmedel spelar du aldrig mer utan… Tester visar att det generellt går fortare att spela med avståndsmätare. Bara det är skäl nog till att alla skulle ha en. Framför allt skapar det trygghet, du vet helt enkelt att du håller rätt klubba i handen, golf is a game of confidence! Alla vet hur det känns när det går bra, man är full av tillit till sitt spel, teknik och sving är underordnat den känslan av trygghet som medger vilken spelare som helst att prestera över sin förmåga.

Valet av avståndsmätare sker ofta mellan GPS och laserkikare, frågan är vad man vill ha. Om du frågar proffsen så är svaret entydigt. Det finns nog INGET proffs som skulle säga något annat än laserkikare. Det beror helt enkelt på att man inte får exakta avstånd med en GPS hur man än gör. Ditt val måste du göra själv, för att ge en hygglig uppfattning om vad som skiljer dem åt har vi skrivit lite om fördelar och nackdelar nedan.

En GPS har fördelen att den visar hålet i en vy uppifrån, du kan se banlayouten och få ungefärliga avstånd. Nackdelen är att den bara visar avstånd till uppmätta punkter på banan. Det exakta avståndet med dagens flaggplacering går inte att få. Noggrannheten i mätningen varierar från i bästa fall +/- 2 meter hos en bra GPS till +/- 10 meter för telefonapplikationer. GPSn är dock lätt att läsa av. Man måste ladda ner banan man ska spela på för att den ska finnas i mätaren. För att kunna ladda ner banor måste du oftast ha någon form av abonnemang. Kostnaden för abonnemangen varierar och det behöver förnyas varje år.

LASERKIKARENS fördel är att den alltid visar rätt avstånd vilket mål du än siktar på. Den behöver inga krångliga nedladdningar och fungerar på vilken bana som helst när som helst. Den kan med fördel även användas vid träning på driving rangen för att lära sig hur långt man slår. Enkelheten och exaktheten gör den till det vassaste verktyget och är skälet till att ALLA proffs använder just kikare. Beroende på kikare och funktion, tex pinseekingfunktionens kvalitet eller sk. Scanmode (se demo) kan det vara olika lätt att sikta in sig på långt avstånd mot ett litet mål. Med en bra scanningfunktion är det ganska lätt att lära sig även om man tycker att man är lite darrig på handen. Nackdelen är att man inte får en eagle eyes view dvs att man inte kan se hålets layout uppifrån. Vill man ha det går det ju bra att komplettera med en banguide.

Regler
Tävlingsledningen har rätt att införa lokal regel som tillåter avståndsmätare vid tävling. Nordea Tour införde den regeln 2011 och sedan dess ser vi golfkikare under tävlingarna på den svenska touren. Väldigt många svenska golfklubbar har tagit efter Nordea Tour. Kolla vad som gäller på din klubb. Proffsen har sedan länge använt golfkikare vid inspel och träning.